Publiczne Gimnazjum nr 8

Lokalizacja

województwo: podlaskie
powiat: Powiat m. Białystok
gmina: M. Białystok
miejscowość: Białystok

Informacje

Typ szkoły / placówki: Gimnazjum
Patron szkoły:
Złożoność: Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież
Specyfika: brak specyfiki

Adres

Publiczne Gimnazjum nr 8
Konopnickiej 3
15-215 Białystok
Poczta: Białystok
telefon: 0857416175
fax: 0857416175
strona internetowa: www.zsomsbialystok.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły Publiczne Gimnazjum nr 8 (Białystok), jest to Gimnazjum.

Statystyka

Liczba uczniów: 232
Liczba oddziałów: 10
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 31
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 4
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 1.73

Organ prowadzący

Gmina
województwo: podlaskie
powiat: Powiat m. Białystok
gmina: M. Białystok